ŚRODOWISKA NIEPRODUKCYJNE
Budowanie i zarządzanie środowiskami nieprodukcyjnymi oraz procesem wydań i wdrożeń.
Delphix -- Parasoft -- Sonatype -- XebiaLabs

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz biznesowe
BlueLiv -- Delphix Masking Engine -- Opswat -- RiskIQ -- Spica Masking Guard

MONITORING APM
Monitoring aplikacyjny, bazodanowy, infrastrukturalny
Dynatrace -- SolarWinds

MONITORING APM

Monitoring aplikacyjny, bazodanowy, infrastrukturalny

Dynatrace

IT doświadcza dziś transformacji, której jednym ze skutków jest znacznie większy ciężar utrzymania aplikacji w stosunku do dotychczasowego modelu, gdzie główna waga położna była na utrzymanie infrastruktury. Wraz ze złożonością systemów, a także coraz większym zaangażowaniem Klientów w kanałach elektronicznych, kluczowa staje się diagnostyka na poziomie pojedynczej transakcji i cyfrowego doświadczenia użytkownika.

Ocena jakości kanałów cyfrowych i zarządzanie tym aspektem w całym cyklu życia systemów IT stanowi dziś o przewadze konkurencyjnej.

Mając to na uwadze, od kilku lat aktywnie propagujemy na rynku rozwiązanie Dynatrace AppMon.

Z technicznego punktu widzenia rozwiązanie to pozwala na śledzenie i izolację każdej transakcji w systemie – zaczynając od pojedynczego kliknięcia na stronie, kończąc na komunikacją z bazą danych. Bez istotnego wpływu na wydajność systemu monitorowanego.

Wziąwszy pod uwagę granulację danych, jakie otrzymujemy (poziom zmiennych w każdej pojedynczej metodzie wykonywanego kodu), platforma skutecznie skraca czas naprawy systemów, jakość wdrożeń oraz tzw. User Experience. To czynniki, które we współczesnym świecie wprost przekładają się na realne przychody i zyski. Dynatrace AppMon jest rozwiązaniem szybkowdrażalnym, co pozwala na błyskawiczne uzyskanie zwrotu z inwestycji.

SolarWinds

Ostatnim ogniwem w architekturze systemów są bazy danych. Choć jest to komponent dobrze znany i zdefiniowany, to jego szybka i skuteczna diagnostyka może sprawiać problemy - zwłaszcza przy dużym zróżnicowaniu dostawców baz danych w organizacji. Dodatkowym elementem jest komunikacja pomiędzy administratorami baz danych a programistami. Często te dwie grupy mają inne cele, używają różnych narzędzi i niemalże mówią innym językiem. W takiej sytuacji rozwiązanie awarii zaczyna być zadaniem niebanalnym (przykładem może być  awaria systemów opartych np. o Oracle i MSSQL). Te i podobne zagadnienie adresowane są przez rozwiązanie firmy Solar Winds.