Wspieramy CYBERSEC PL

2017-03-23

Spica Solutions wspiera organizację polskiego forum cyberbezpieczeństwa CYBERSEC PL

Celem przedsięwzięcia zakrojonego na szeroką skalę, jest „dostosowanie polityk publicznych do nowej, cyfrowej rzeczywistości i przeformułowanie tradycyjnych koncepcji związanych z bezpieczeństwem narodowym.”
CYBERSEC PL to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń instytucji publicznych, świata nauki, światowych liderów biznesu i startupów, a także organizacji pozarządowych i liderów opinii. „Analizując szanse i zagrożenia płynące z rozwoju nowych technologii, a także wspierając wymianę dobrych praktyk, wspólnie budujemy polski system cyberbezpieczeństwa.”
Więcej o forum...