ŚRODOWISKA NIEPRODUKCYJNE
Budowanie i zarządzanie środowiskami nieprodukcyjnymi oraz procesem wydań i wdrożeń.
Delphix -- Parasoft -- Sonatype -- XebiaLabs

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz biznesowe
BlueLiv -- Delphix Masking Engine -- RiskIQ -- Spica Masking Guard

MONITORING APM
Monitoring aplikacyjny, bazodanowy, infrastrukturalny
Dynatrace

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz biznesowe

RiskIQ

System proaktywnego monitorowania zasobów cyfrowych organizacji – zarówno tych znanych jak i nieznanych – w tym własnych jak i tych służących celom przestępczym. Informacje te podawane są w spójny i ciągły sposób, umożliwiając proaktywne działania zabezpieczające organizację, jej markę i Klientów przed szkodami. Działania te mogą mieć naturę techniczną bądź prawną.

 

Blueliv

Niemalże każda duża organizacja podlega nieustannym atakom, często stworzonych tylko jednym celu – zaszkodzenia konkretnej firmie, marce czy osobie. W związku z tym pojawiła się problem związane z dużą ilością danych – sygnałów z zagrożeniach. Ich przetwarzanie i analiza jest zazwyczaj kosztowna i długotrwała, wymaga też zaangażowania całkiem sporego zespołu analitycznego. Platforma Blueliv pozwala użytkownikowi na dostęp do danych, które są odpowiednio dokrojone, przygotowane i dostosowane, tak aby umożliwić szybką ocenę i podjęcie sprawnych działań zapobiegawczych.

Delphix - Delphix Masking Engine

Delphix Masking Engine jest częścią rozwiązania wirtualizacyjnego Delphix, które umożliwia maskowanie różnych źródeł danych, m.in. baz danych jak i plików płaskich. Siłą rozwiązania jest zdolność do maskowania baz danych bez potrzeby zatrzymywania pracy środowiska, automatyczne zarządzanie więzami i ograniczeniami oraz pełna audytowalność /co przekłada się na spełnienie wymogów audytorskich/. Ponadto dane maskowane są w sposób zintegrowany i spójny wskroś wszystkich źródeł, niezależnie od producenta, systemu czy dostawcy.

Spica Masking Guard

Poważnym ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa danych stanowią informacje zawarte w logach produkcyjnych. Spica Masking Guard jest rozwiązaniem pozwalającym na maskowanie danych poufnych zarówno w standardowych źródłach danych jak i logach. Dane są maskowane w sposób spójny i zintegrowany, co oznacza że dane tej samej osoby są zmieniane w sposób identyczny we wszystkich miejscach wystapienia. System pozwala na maskowanie różnego rodzaju danych poufnych, w tym ich własnoręczną definicję. Efektywność systemu pozwala na obsługę dużych plików w kilka, kilkanaście minut – co z jednej strony pozwala zadbać o aspekty bezpieczeństwa, z drugiej zaś strony nie spowalnia normalnego działania firmy.

Sonatype

Komponentyzacja systemów IT pociągnęła za sobą nowe modele dostarczania i wdrażania systemów, w szczególności potrzebę zarządzania cyklem życia składników takich jak właśnie komponenty czy biblioteki. Zarządzanie cyklem życia oznacza nie tylko wersjonowanie, jak to zwykle jest pojmowane, ale także nadzór i monitoring z perspektywy bezpieczeństwa, funkcjonalności i compliance’u. Dużym wyzwaniem w tym obszarze są rozwiązania open-source, które mimo oczywistych zalet potrafią być źródłem ryzyka dla organizacji. Rozwiązaniem pozwalającym mieć wszystko pod kontrolą jest platforma Nexus realizująca procesy związane z Component Lifecycle Management.