Historie naszych klientów

SEKTOR PUBLICZNY  

KLIENT
Duża organizacja Państwowa

TECHNOLOGIA
Dynatrace

PRZYPADEK UŻYCIA
Testy jakościowe, monitoring i diagnostyka systemów produkcyjnych

PROBLEM, ROZWIĄZANIE, SKUTKI

Organizacja sukcesywnie przejmuje istniejące, a także tworzy nowe systemy kluczowe dla funkcjonowania styku Państwo-Obywatel.

Tradycyjne metody diagnostyki, przedprodukcyjnej i produkcyjnej, były długotrwałe, i często nieskuteczne. Zdarzało się, że ze względu na brak możliwości szybkiej diagnozy błędów, uruchomienie komponentów systemu w wersji nieprodukcyjnej zajmowało czas liczony w dniach. Wdrożenie rozwiązania Dynatrace znacząco i satysfakcjonująco skróciło ten czas. Istotnie poprawiono także proces naprawy błędów produkcyjnych.

Obecnie trwają prace nad automatycznym raportowaniem SLA oraz portalem raportowym dla decydentów.


BANKOWOŚĆ  

KLIENT
Średniej wielkości Bank typu retail

TECHNOLOGIA
Delphix

PRZYPADEK UŻYCIA
Budowanie środowisk nieprodukcyjnych, anonimizacja danych oraz logów produkcyjnych

PROBLEM, ROZWIĄZANIE, SKUTKI

Klient prowadzi dynamiczny dewelopment systemów IT związany z rozwojem Banku, posiada także spory zespół dostawców integratorów.

Proces rozwoju oprogramowania i testowania częściowo warunkowany jest czasem budowania i odtworzenia środowisk nieprodukcyjnych. Dodatkowo istotnym elementem była kwestia bezpieczeństwa związana z danymi w środowiskach produkcyjnych, które zgodnie z regulacjami winne być chronione. Dane te znajdowały się w bazach danych i logach produkcyjnych.

Wdrożenie technologii Delphix spowodowało znaczne przyspieszenie procesu budowy bezpiecznych kopii systemów, a opracowane rozwiązanie własne Spica Masking Guard pozwoliło spełnić wymagania regulatora poprzez maskowanie danych w logach produkcyjnych. Zaletą rozwiązania zaoferowanego przez firmę był także czas wdrożenia liczący zaledwie kilka tygodni.

Aktualnie platforma Delphix jest intensywnie wykorzystywana przez Klienta w trakcie operacji łączenia systemów podczas zachodzącej fuzji.


BANKOWOŚĆ  

KLIENT
Jeden z czołowych Banków w Polsce

TECHNOLOGIA
Dynatrace

PRZYPADEK UŻYCIA
Monitoring i diagnostyka systemów produkcyjnych i nieprodukcyjnych

PROBLEM, ROZWIĄZANIE, SKUTKI

Bank posiadał wdrożone rozwiązanie monitoringowe jednak nie dawało ono oczekiwanych rezultatów z zakresie skracania czasu diagnostyki i naprawy systemów produkcyjnych. Problemem było także skracanie czasu wdrożeń zmian i nowych wersji oprogramowania.
Dodatkowo Bank realizował duży projekt wdrożenia systemu backendowego, który ze względu na warstwę technologiczną był niemożliwy do diagnozowania istniejącymi narzędziami.

Intensywne testy pokazały, że powyższe wymagania spełnia rozwiązanie Dynatrace, które już w czasie weryfikowania jego przydatności rozwiązało problemy z wydajnością w jednym z kluczowych projektów.

W ramach projektu wdrożono całościowy monitoring systemów, a także monitoring biznesowy pozwalający na ocenę sposobu użytkowania systemów przez użytkowników, a także ich doświadczenia, w tradycyjnych oraz mobilnych kanałach elektronicznych.