Kompetencje

JESTEŚMY SILNI NASZYM DOŚWIADCZENIEM

Spica Solutions tworzy dzisiaj zespół ekspertów, w większości inżynierów z wieloletnim doświadczeniem prac w licznych projektach. Kompetencje zdobywaliśmy w projektach doradczych, implementacyjnych i utrzymaniowych. Obszary naszej specjalizacji:

DIAGNOSTYKA I MONITORING SYSTEMÓW CYFROWYCH

W zakresie monitoringu aplikacyjnego nasi inżynierowie pracowali w największych tego typu projektach w sektorze bankowo-finansowym i administracji publicznej. Celem w tego rodzaju projektach jest dla nas nie wdrożenie monitoringu jako takiego, ale wdrożenie monitoringu skutecznego – przynoszącego wartość działom rozwoju, utrzymania i biznesowi, dlatego zwracamy uwagę na łączenie tych światów. Wdrożone rozwiązania nadzorują największe systemy IT w Polsce. Wielkość kontraktów w sumie przekroczyła 10 mln złotych.

BUDOWA I ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI NIEPRODUKCYJNYMI

Na przestrzeni kilku ostatnich lat nasi inżynierowie zajmowali się budową środowisk nieprodukcyjnych, m.in. programistycznych, testowych, kopii danych analitycznych itp. Rozwiązania, które wdrażamy pozwalają działać w trybie self-service, co drastycznie zmienia sposób funkcjonowania organizacji i realizacji projektów IT. Skutkiem tego działania jest przyspieszenie czasu realizacji projektów oraz istotna zmiana jakościowa. Nasze rozwiązania działają w kilku największych instytucjach w Polsce. Sumaryczna wartość kontraktów przekroczyła kwotę 7 mln złotych.

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

Obszary, na których pracujemy, naturalnie silnie łączą się z tematyką bezpieczeństwa. Nasze kluczowe kompetencje w tym zakresie, to tematyka bezpieczeństwa danych w środowiskach nieprodukcyjnych, a także bezpieczeństwa biznesowego naszych Klientów. Z tego powodu najistotniejszy dla nas jest aspekt szybkość realizacji projektów, co naturalnie prowadzi nas do m.in. zewnętrznego i automatycznego monitoringu bezpieczeństwa – informatycznego i biznesowego.