ŚRODOWISKA NIEPRODUKCYJNE
Budowanie i zarządzanie środowiskami nieprodukcyjnymi oraz procesem wydań i wdrożeń.
Delphix -- Parasoft -- Sonatype -- XebiaLabs

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz biznesowe
BlueLiv -- Delphix Masking Engine -- RiskIQ -- Spica Masking Guard

MONITORING APM
Monitoring aplikacyjny, bazodanowy, infrastrukturalny
Dynatrace

MONITORING APM

Monitoring aplikacyjny, bazodanowy, infrastrukturalny

Dynatrace

IT doświadcza dziś transformacji, której jednym ze skutków jest znacznie większy ciężar utrzymania aplikacji w stosunku do dotychczasowego modelu, gdzie główna waga położna była na utrzymanie infrastruktury. Wraz ze złożonością systemów, a także coraz większym zaangażowaniem Klientów w kanałach elektronicznych, kluczowa staje się diagnostyka na poziomie pojedynczej transakcji i cyfrowego doświadczenia użytkownika.

Ocena jakości kanałów cyfrowych i zarządzanie tym aspektem w całym cyklu życia systemów IT stanowi dziś o przewadze konkurencyjnej.

Mając to na uwadze, od kilku lat aktywnie propagujemy na rynku rozwiązanie Dynatrace AppMon.

Z technicznego punktu widzenia rozwiązanie to pozwala na śledzenie i izolację każdej transakcji w systemie – zaczynając od pojedynczego kliknięcia na stronie, kończąc na komunikacją z bazą danych. Bez istotnego wpływu na wydajność systemu monitorowanego.

Wziąwszy pod uwagę granulację danych, jakie otrzymujemy (poziom zmiennych w każdej pojedynczej metodzie wykonywanego kodu), platforma skutecznie skraca czas naprawy systemów, jakość wdrożeń oraz tzw. User Experience. To czynniki, które we współczesnym świecie wprost przekładają się na realne przychody i zyski. Dynatrace AppMon jest rozwiązaniem szybkowdrażalnym, co pozwala na błyskawiczne uzyskanie zwrotu z inwestycji.