ŚRODOWISKA NIEPRODUKCYJNE
Budowanie i zarządzanie środowiskami nieprodukcyjnymi oraz procesem wydań i wdrożeń.
Delphix -- Parasoft -- Sonatype -- XebiaLabs

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz biznesowe
BlueLiv -- Delphix Masking Engine -- RiskIQ -- Spica Masking Guard

MONITORING APM
Monitoring aplikacyjny, bazodanowy, infrastrukturalny
Dynatrace

ŚRODOWISKA NIEPRODUKCYJNE

Budowanie i zarządzanie środowiskami nieprodukcyjnymi oraz procesem wydań i wdrożeń.

Delphix

Pozwala na zarządzanie środowiskami nieprodukcyjnymi w trybie self-service: ich budowanie, odświeżanie, cofanie do praktycznie dowolnego punktu w czasie czy też przekazywanie ich między zespołami /np. między zespołem testerów i programistów/. Operacje wykonywane z użyciem platformy są bardzo szybkie – zbudowanie czy odświeżenie środowiska zajmuje najczęściej kilkanaście minut, ponadto znacznie lepiej niż przy tradycyjnym podejściu utylizowane są hardware i software. Platforma wspiera budowę środowisk zarówno w Data Center jak i rozwiązaniach chmurowych.

XebiaLabs

Pozwala na realizację idei Continous Delivery w środowiskach dojrzałych, o dużej złożoności procesowej, architektonicznej i technologicznej, typowej np. dla sektora finansowego. Zestaw rozwiązań adresuje zagadnienia związane z szybkim pozyskaniem danych i oceną stanu testów /integrując dane z różnych źródeł/, stanem realizacji procesu wydań oraz wykonaniem działań związanych z wdrożeniem systemów na środowisko docelowe /np. produkcyjne/. Istotną cechą rozwiązania jest łatwość wdrożenia uwzględniająca realia dużych organizacji, w tym konieczność błyskawicznego wycofania zmian.

Parasoft

Rozwiązania firmy Parasoft wiodą prym w zakresie szeroko postrzeganego testowania, jednak z perspektywy budowania środowisk nieprodukcyjnych brakującym ogniwem jest symulacja komponentów czy interfejsów niedostępnych, zbyt złożonych lub kosztownych by je fizycznie odtwarzać w środowiskach nieprodukcyjnych. Realizacja tych zadań możliwa jest z platformą wirtualizacji usług Virtualize, która umożliwia zaprojektowanie i symulowanie usług oraz ich odpowiednie skalowanie, tak aby możliwe było budowanie środowisk w ilości i czasie odpowiednim do kultury DevOps i Agile.

Sonatype

Szybkość działania IT, w szczególności zdolność do akceptacji i wdrażania zmian, wymusiło nowe modele wytwarzania oprogramowania, pociągnęło także zmianę sposobu wdrażania – nastąpiło wyraźne przesuniecie z działań manualnych do automatyzacji, a także znacznie większe niż jeszcze niedawno korzystanie z komponentów i bibliotek zewnętrznych /np. Open Source/. To zjawisko pociąga za sobą potrzebę budowy repozytorium komponentów oraz procesu zarządzania ich cyklem życia – ich wersjami, funkcjonalnością i spełnianiem wymogów bezpieczeństwa. To zadanie realizuje platforma Nexus.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz biznesowe

RiskIQ

System proaktywnego monitorowania zasobów cyfrowych organizacji – zarówno tych znanych jak i nieznanych – w tym własnych jak i tych służących celom przestępczym. Informacje te podawane są w spójny i ciągły sposób, umożliwiając proaktywne działania zabezpieczające organizację, jej markę i Klientów przed szkodami. Działania te mogą mieć naturę techniczną bądź prawną.

Blueliv

Niemalże każda duża organizacja podlega nieustannym atakom, często stworzonych tylko jednym celu – zaszkodzenia konkretnej firmie, marce czy osobie. W związku z tym pojawiła się problem związane z dużą ilością danych – sygnałów z zagrożeniach. Ich przetwarzanie i analiza jest zazwyczaj kosztowna i długotrwała, wymaga też zaangażowania całkiem sporego zespołu analitycznego. Platforma Blueliv pozwala użytkownikowi na dostęp do danych, które są odpowiednio dokrojone, przygotowane i dostosowane, tak aby umożliwić szybką ocenę i podjęcie sprawnych działań zapobiegawczych.

Delphix - Delphix Masking Engine

Delphix Masking Engine jest częścią rozwiązania wirtualizacyjnego Delphix, które umożliwia maskowanie różnych źródeł danych, m.in. baz danych jak i plików płaskich. Siłą rozwiązania jest zdolność do maskowania baz danych bez potrzeby zatrzymywania pracy środowiska, automatyczne zarządzanie więzami i ograniczeniami oraz pełna audytowalność /co przekłada się na spełnienie wymogów audytorskich/. Ponadto dane maskowane są w sposób zintegrowany i spójny wskroś wszystkich źródeł, niezależnie od producenta, systemu czy dostawcy.

Spica Masking Guard

Poważnym ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa danych stanowią informacje zawarte w logach produkcyjnych. Spica Masking Guard jest rozwiązaniem pozwalającym na maskowanie danych poufnych zarówno w standardowych źródłach danych jak i logach. Dane są maskowane w sposób spójny i zintegrowany, co oznacza że dane tej samej osoby są zmieniane w sposób identyczny we wszystkich miejscach wystapienia. System pozwala na maskowanie różnego rodzaju danych poufnych, w tym ich własnoręczną definicję. Efektywność systemu pozwala na obsługę dużych plików w kilka, kilkanaście minut – co z jednej strony pozwala zadbać o aspekty bezpieczeństwa, z drugiej zaś strony nie spowalnia normalnego działania firmy.

Sonatype

Komponentyzacja systemów IT pociągnęła za sobą nowe modele dostarczania i wdrażania systemów, w szczególności potrzebę zarządzania cyklem życia składników takich jak właśnie komponenty czy biblioteki. Zarządzanie cyklem życia oznacza nie tylko wersjonowanie, jak to zwykle jest pojmowane, ale także nadzór i monitoring z perspektywy bezpieczeństwa, funkcjonalności i compliance’u. Dużym wyzwaniem w tym obszarze są rozwiązania open-source, które mimo oczywistych zalet potrafią być źródłem ryzyka dla organizacji. Rozwiązaniem pozwalającym mieć wszystko pod kontrolą jest platforma Nexus realizująca procesy związane z Component Lifecycle Management.

MONITORING APM

Monitoring aplikacyjny, bazodanowy, infrastrukturalny

Dynatrace

IT doświadcza dziś transformacji, której jednym ze skutków jest znacznie większy ciężar utrzymania aplikacji w stosunku do dotychczasowego modelu, gdzie główna waga położna była na utrzymanie infrastruktury. Wraz ze złożonością systemów, a także coraz większym zaangażowaniem Klientów w kanałach elektronicznych, kluczowa staje się diagnostyka na poziomie pojedynczej transakcji i cyfrowego doświadczenia użytkownika.

Ocena jakości kanałów cyfrowych i zarządzanie tym aspektem w całym cyklu życia systemów IT stanowi dziś o przewadze konkurencyjnej.

Mając to na uwadze, od kilku lat aktywnie propagujemy na rynku rozwiązanie Dynatrace AppMon.

Z technicznego punktu widzenia rozwiązanie to pozwala na śledzenie i izolację każdej transakcji w systemie – zaczynając od pojedynczego kliknięcia na stronie, kończąc na komunikacją z bazą danych. Bez istotnego wpływu na wydajność systemu monitorowanego.

Wziąwszy pod uwagę granulację danych, jakie otrzymujemy (poziom zmiennych w każdej pojedynczej metodzie wykonywanego kodu), platforma skutecznie skraca czas naprawy systemów, jakość wdrożeń oraz tzw. User Experience. To czynniki, które we współczesnym świecie wprost przekładają się na realne przychody i zyski. Dynatrace AppMon jest rozwiązaniem szybkowdrażalnym, co pozwala na błyskawiczne uzyskanie zwrotu z inwestycji.