ŚRODOWISKA NIEPRODUKCYJNE
Budowanie i zarządzanie środowiskami nieprodukcyjnymi oraz procesem wydań i wdrożeń.
Delphix -- Parasoft -- Sonatype -- XebiaLabs

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz biznesowe
BlueLiv -- Delphix Masking Engine -- RiskIQ -- Spica Masking Guard

MONITORING APM
Monitoring aplikacyjny, bazodanowy, infrastrukturalny
Dynatrace

Parasoft

Wirtualizacja, symulacja i skalowanie usług

Rozwiązania firmy Parasoft wiodą prym w zakresie szeroko postrzeganego testowania, jednak z perspektywy budowania środowisk nieprodukcyjnych brakującym ogniwem jest symulacja komponentów czy interfejsów niedostępnych, zbyt złożonych lub kosztownych by je fizycznie odtwarzać w środowiskach nieprodukcyjnych. Realizacja tych zadań możliwa jest z platformą wirtualizacji usług Virtualize, która umożliwia zaprojektowanie i symulowanie usług oraz ich odpowiednie skalowanie, tak aby możliwe było budowanie środowisk w ilości i czasie odpowiednim do kultury DevOps i Agile.