ŚRODOWISKA NIEPRODUKCYJNE
Budowanie i zarządzanie środowiskami nieprodukcyjnymi oraz procesem wydań i wdrożeń.
Delphix -- Parasoft -- Sonatype -- XebiaLabs

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz biznesowe
BlueLiv -- Delphix Masking Engine -- RiskIQ -- Spica Masking Guard

MONITORING APM
Monitoring aplikacyjny, bazodanowy, infrastrukturalny
Dynatrace

Sonatype

Software Automation and Security

Szybkość działania IT, w szczególności zdolność do akceptacji i wdrażania zmian, wymusiło nowe modele wytwarzania oprogramowania, pociągnęło także zmianę sposobu wdrażania – nastąpiło wyraźne przesuniecie z działań manualnych do automatyzacji, a także znacznie większe niż jeszcze niedawno korzystanie z komponentów i bibliotek zewnętrznych /np. Open Source/.  To zjawisko pociąga za sobą potrzebę budowy repozytorium komponentów oraz procesu zarządzania ich cyklem życia – ich wersjami, funkcjonalnością i spełnianiem wymogów bezpieczeństwa. To zadanie realizuje platforma Nexus.