ŚRODOWISKA NIEPRODUKCYJNE
Budowanie i zarządzanie środowiskami nieprodukcyjnymi oraz procesem wydań i wdrożeń.
Delphix -- Parasoft -- Sonatype -- XebiaLabs

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz biznesowe
BlueLiv -- Delphix Masking Engine -- RiskIQ -- Spica Masking Guard

MONITORING APM
Monitoring aplikacyjny, bazodanowy, infrastrukturalny
Dynatrace

ŚRODOWISKA NIEPRODUKCYJNE

Budowanie i zarządzanie środowiskami nieprodukcyjnymi oraz procesem wydań i wdrożeń.

Delphix

Pozwala na zarządzanie środowiskami nieprodukcyjnymi w trybie self-service: ich budowanie, odświeżanie, cofanie do praktycznie dowolnego punktu w czasie czy też przekazywanie ich między zespołami /np. między zespołem testerów i programistów/. Operacje wykonywane z użyciem platformy są bardzo szybkie – zbudowanie czy odświeżenie środowiska zajmuje najczęściej kilkanaście minut, ponadto znacznie lepiej niż przy tradycyjnym podejściu utylizowane są hardware i software. Platforma wspiera budowę środowisk zarówno w Data Center jak i rozwiązaniach chmurowych.

XebiaLabs

Pozwala na realizację idei Continous Delivery w środowiskach dojrzałych, o dużej złożoności procesowej, architektonicznej i technologicznej, typowej np. dla sektora finansowego. Zestaw rozwiązań adresuje zagadnienia związane z szybkim pozyskaniem danych i oceną stanu testów /integrując dane z różnych źródeł/, stanem realizacji procesu wydań oraz wykonaniem działań związanych z wdrożeniem systemów na środowisko docelowe /np. produkcyjne/. Istotną cechą rozwiązania jest łatwość wdrożenia uwzględniająca realia dużych organizacji, w tym konieczność błyskawicznego wycofania zmian.

Parasoft

Rozwiązania firmy Parasoft wiodą prym w zakresie szeroko postrzeganego testowania, jednak z perspektywy budowania środowisk nieprodukcyjnych brakującym ogniwem jest symulacja komponentów czy interfejsów niedostępnych, zbyt złożonych lub kosztownych by je fizycznie odtwarzać w środowiskach nieprodukcyjnych. Realizacja tych zadań możliwa jest z platformą wirtualizacji usług Virtualize, która umożliwia zaprojektowanie i symulowanie usług oraz ich odpowiednie skalowanie, tak aby możliwe było budowanie środowisk w ilości i czasie odpowiednim do kultury DevOps i Agile.

Sonatype

Szybkość działania IT, w szczególności zdolność do akceptacji i wdrażania zmian, wymusiło nowe modele wytwarzania oprogramowania, pociągnęło także zmianę sposobu wdrażania – nastąpiło wyraźne przesuniecie z działań manualnych do automatyzacji, a także znacznie większe niż jeszcze niedawno korzystanie z komponentów i bibliotek zewnętrznych /np. Open Source/. To zjawisko pociąga za sobą potrzebę budowy repozytorium komponentów oraz procesu zarządzania ich cyklem życia – ich wersjami, funkcjonalnością i spełnianiem wymogów bezpieczeństwa. To zadanie realizuje platforma Nexus.