ŚRODOWISKA NIEPRODUKCYJNE
Budowanie i zarządzanie środowiskami nieprodukcyjnymi oraz procesem wydań i wdrożeń.
Delphix -- Parasoft -- Sonatype -- XebiaLabs

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz biznesowe
BlueLiv -- Delphix Masking Engine -- RiskIQ -- Spica Masking Guard

MONITORING APM
Monitoring aplikacyjny, bazodanowy, infrastrukturalny
Dynatrace

XebiaLabs

Pozwalana na zbudowanie i realizację Continuous Delivery, dostarczający informacji o bieżącym stanie procesów testowania, wydań oraz wdrożenia oraz odpowiednią integrację narzędzi.

Rozwiązanie XebiaLabs umożliwia realizację idei Continous Delivery w środowiskach dojrzałych, o dużej złożoności procesowej, architektonicznej i technologicznej, typowej np. dla sektora finansowego. Zestaw rozwiązań adresuje zagadnienia związane z szybkim pozyskaniem danych i oceną stanu testów /integrując dane z różnych źródeł/, stanem realizacji procesu wydań oraz wykonaniem działań związanych z wdrożeniem systemów na środowisko docelowe /np. produkcyjne/. Istotną cechą rozwiązania jest łatwość wdrożenia uwzględniająca realia dużych organizacji, w tym konieczność błyskawicznego wycofania zmian.